Dostęp do katalogu http://pracownia2072.sggw.pl, zawierającego dodatkowe pomocnicze materiały dydaktyczne, możliwy jest tylko w obrębie sieci kampusowej SGGW (na terenie Uczelni i akademików). 

Statystyczne programy pobierać można z: http://ci.sggw.pl/?q=node/44  lub od razu z: http://kampus2.sggw.ad/statistica/

ale też będąc w KAMPUSIE.

Pomiń kategorie kursów