W związku ze zmianami sposobu identyfikacji komputerów w sieci Uczelnianej, dostęp do http://pracownia2072.sggw.pl możliwy jest tylko w Kampusie SGGW (na terenie Uczelni i akademików). 

Statystyczne programy pobierać można z: http://ci.sggw.pl/?q=node/44  lub od razu z: http://kampus2.sggw.ad/statistica/

ale też tylko będąc w KAMPUSIE.

    Skip course categories